1. /
  2. Tantárgyi Adatlapok a Kari
Tantárgyi Adatlapok a Kari Tanács 2022.03.30-i ülésének 3. napirendi pontjához

Kötelező és kötelezően választható tárgyak minden specializáción
BMEEPESA599 Épületszerkezettan szigorlat
BMEEPRAO702 Rajz 7 – Színdinamika
BMEEPEKQ899 Építéstechnológia és építésmenedzsment szigorlat
BMEEPETQ711 Specializációs projekttárgy
BMEEPIPQ711 Specializációs projekttárgy
BMEEPKOQ711 Specializációs projekttárgy
BMEEPLAQ711 Specializációs projekttárgy
BMEEPRAQ711 Specializációs projekttárgy
BMEEPUIQ711 Specializációs projekttárgy

Kötelező és kötelezően választható tárgyak az építészeti örökség specializáción
BMEEPETQ701 Képzőművészetek története
BMEEPETQ702 Tervezéselmélet
BMEEPETQ712 Műemléki kutatásmódszertan és épületkutatás
BMEEPETQ801 Építészetelmélet-történet 1. Alapstúdium
BMEEPETQ802 Magyar építészettörténet 1
BMEEPETQ901 Diploma előkészítő tudományos kutatások
BMEEPETQ902 Magyar építészettörténet 2
BMEEPETQ903 Építészetelmélet-történet 2. – 20. századi és kortárs

Kötelező és kötelezően választható tárgyak az építőművészet specializáción
BMEEPIPQ712 Specializációs kiegészítő tantárgy
BMEEPKOQ712 Specializációs kiegészítő tantárgy
BMEEPLAQ712 Specializációs kiegészítő tantárgy
BMEEPIPQ701 identitásÉPÍTÉSZET
BMEEPIPQ702 MÁS/HOGYAN – Építészeti határterületek tervezési gyakorlata
BMEEPIPQ703 PRAXIS – Építészeti stratégiák
BMEEPIPQ801 INSIDE – Valódi anyagismereten alapuló belső tér tervezés
BMEEPIPQ802 krízisÉPÍTÉSZET – Egy építészeti eszköztár elmélete és gyakorlata
BMEEPIPQ803 MÁS/KÉPPEN – Alternatív építészeti megközelítések
BMEEPKOQ701 MŰ/HELY – Építészeti tárgykísérletek
BMEEPKOQ702 Művészet és építészet
BMEEPKOQ703 Perifériák építészete
BMEEPKOQ801 Az emlékezet helyei
BMEEPKOQ802 Innovatív környezetek
BMEEPKOQ803 LELET – Közösség, kultúra és építészet
BMEEPLAQ701 Habitatio
BMEEPLAQ702 Lakó – környezet – kísérlet
BMEEPLAQ703 Kortárs reflexiók
BMEEPLAQ801 Építő-ipar
BMEEPLAQ802 Környezetépítés – installáció
BMEEPLAQ803 Pályázatok és fenntartható praxis
BMEEPIPQ901 Diplomaelőkészítő specializációs tantárgy
BMEEPKOQ901 Diplomaelőkészítő specializációs tantárgy
BMEEPLAQ901 Diplomaelőkészítő specializációs tantárgy

Kötelező és kötelezően választható tárgyak a forma és szerkezet specializáción
BMEEPAGQ712 Evolúciós forma
BMEEPSTQ712 Generatív modellezés
BMEEPAGQ701 Épületinformációs rendszerek
BMEEPAGQ702 Geometriai algoritmusok
BMEEPAGQ703 Haladó számítógépes geometria
BMEEPRAQ701 Építészeti formatan
BMEEPRAQ702 Építészeti vizualizáció
BMEEPRAQ703 Kép-Architektúra
BMEEPRAQ704 Transzformációk
BMEEPSTQ701 Erő és forma
BMEEPSTQ702 Fenntartható tartószerkezeti koncepciók
BMEEPSTQ703 Grafostatika és Klasszikus szerkesztések
BMEEPSTQ704 Szerkezetgeometria – szerkezettervezés – digitális technikák
BMEEPSTQ705 Tartószerkezet tervezés gyakorlat – Acélszerkezetek
BMEEPSTQ706 Tartószerkezet tervezés gyakorlat – Faszerkezetek
BMEEPSTQ707 Tartószerkezet tervezés gyakorlat – Vasbeton szerkezetek
BMEEPRAQ901 Diplomaelőkészítő specializációs tantárgy
BMEEPRAQ801 Vizuális kommunikáció

Kötelező és kötelezően választható tárgyak az ingatlanfejlesztés specializáción
BMEEPEKQ712 Kiegészítő tantárgy specializációs tervezéshez
BMEEPEKQ701 Ingatlanfejlesztés alapjai
BMEEPEKQ702 Ingatlan szakmai ismeretek 1
BMEEPEKQ801 Ingatlan szakmai ismeretek 2
BMEEPEKQ902 Közösségi ingatlanfejlesztési projektek tervezése és irányítása
BMEEPEKQ901 Ingatlanfejlesztés specializációs kutatás
BMEEPEK0635 Történeti és helyreállítási technológiák
BMEEPEKQ903 Különleges építési technológiák
BMEEPEKQ904 Építőipari automatizálás

Kötelező és kötelezően választható tárgyak a környezettudatos és innovatív épületszerkezeti tervezési specializáción
BMEEPESQ712 Specializációs kiegészítő tantárgy
BMEEPESQ911 Diplomaelőkészítő specializációs tantárgy
BMEEPESQ701 Iparosított építés szerkezetei (Épületszerkezettan 6.)
BMEEPESQ801 Környezetbarát épületszerkezetek (Épületszerkezettan 7.)
BMEEPESQ901 Innovatív épületszerkezetek (Épületszerkezettan 8.)
BMEEPESQ802 Épületszerkezeti tervezésmódszertan (Épületszerkezettan 10.)
BMEEPESQ902 Épületszerkezeti rekonstrukció (Épületszerkezettan 9.)

Kötelező és kötelezően választható tárgyak a város/építészet specializáción
BMEEPUIQ712 Kutatás és programalkotás / korszerű technológiák
BMEEPUIQ701 Kortárs város: beépítés és térhasználat
BMEEPUIQ801 Fenntartható és élhető város
BMEEPUIQ901 Kutatásmódszertan – diplomamunka
BMEEPUIQ902 Város és Város
BMEEPUIQ802 Magyar városok / településkultúra és városépítészet
BMEEPUIQ803 Város és idő / A városi örökség és megújítása
BMEEPUIQ702 Városfejlesztés: elemzés, tervezés, fejlesztés
BMEEPUIQ703 Környezet- és közterülettervezés
BMEEPUIQ704 Városi aktivizmus / közösségi kísérletek a városfejlesztésben
BMEEPUIQ705 Városi táj / Kert- és tájtervezés az építészet perspektívájában

Aktuális

Specializációs Projekttárgy - Kiállítás Vác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja a kedves érdeklődöket a BME Urbanisztika Tanszék és a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre 📅 2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.//SPECIALIZÁCIÓS PROJEKTTÁRGY / KIÁLLÍTÁSVác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja Önta Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszékeés a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítást megnyitja: Matkovich Ilona polgármester.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNA szakmai beszélgetés előadói:Szabó Árpád DLA, tanszékvezető, egyetemi docensTaskovics Andrea főépítészmoderátor: Szabó László építész, a PMÉK helyi csoport képviseletébenHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.urb.bme.hu/specializacios-projekttargy-kiallitas-vac/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Az Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. tanszékek: Exploratív - BME, Közép.BME, Lako BME, BME Urbanisztika Tanszéktantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf AndrásAz Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. -info >>> link in bio @lako.bme-tanszékek: @explorativ_bme @kozep.bme @lako.bme @urb.bme -tantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf András-@bme.epitesz ... See MoreSee Less
View on Facebook

Támogatás

Támogassa a műegyetemi építészképzést a kari alapítványon keresztül.