Római kori örökségünk a Duna menti 21. századi kapcsolatteremtés szolgálatában

2020 júliusában vette kezdetét 10 Dunamentén fekvő ország partnerségével a „Living Danube Limes” projekt. Az együttműködés célja a történeti infrastruktúra védelme és a Duna-mentén található mintegy 2000 éves római örökség turisztikai potenciáljának fejlesztése. A projekt különlegessége egy, a rómaiak által használt 4. századi dunai hajó teljes és hiteles rekonstrukciója.

A „Living Danube Limes” (Élő Dunai Limes) projekt összesen 46 partnert egyesít: a 19 megvalósító és 27 társult stratégiai partner között találjuk a régió vezető egyetemeit, és a témában komoly tapasztalattal rendelkező állami és magáncégeket. A BME részéről az Építészettörténi és Műemléki Tanszék vesz részt a projektben két társult partnerrel együtt: a Banner János Régészeti Alapítvány és a Magyar Urbanisztikai Társaság együttműködésével. A különféle szervezetek a régészet, az ókori történelem, a technológia, az építészet, virtuális rekonstrukció, múzeumi egyesülések, turizmus, kulturális örökségvédelem és az élő történelem területét felölelő egyedi kompetenciáikkal támogatják az együttműködést. A 2020 júliusától 2022 decemberéig tartó, 3,2 millió euró költségvetésű projekt Németországtól indulva egészen a Fekete-tengerig fedi le a Duna vonalát.

A ’Living Danube Limes’-projektben részt vevő országok.

Mintegy 2000 év elteltével a római-kori örökség továbbra is mindennapjaink részét képezi, az ókori kultúra lenyomatai a Duna teljes hosszában jelen vannak a mai napig. A folyam mentén fekvő országok fővárosai mindegyike büszkélkedhet római múltjával, de számos kisebb település is lenyűgöző, római kori emléket mondhat magáénak. Ezek között azonban több olyan rom is van, amelyek feltárása még várat magára, így a maradványok sok esetben ki vannak téve a természet viszontagságainak, akár áradások fenyegetésének. Ha megőrzésükre nem fordítunk elég figyelmet és erőforrást, az a világ egyik legnagyobb történeti határrendszerét alkotó helyszínek végleges eltűnését is jelentheti.

A dunai limes hálózati szerepe nemcsak a határvédelemben, hanem a kereskedelmi útvonalak szempontjából is alapvető volt. Felismerve ennek a hálózatnak a nemzetközi és határokon átnyúló identitásképző szerepét, a projekt arra törekszik, hogy hangsúlyozza a dunai limes kulturális, szimbolikus és turisztikai értékét ó. a folyam mentén létrehozandó kísérleti helyszínek innovatív muzeológiai és turisztikai koncepcióalkotásához szükséges gondolatokat, az egykori Carnuntumnál (Ausztria) található, nemzetközi szinten is elismert osztrák Limes Múzeum fogja biztosítani. A Carnuntum területén lévő szabadtéri múzeum kiemelkedő jellemzője a római épületek látványos, hiteles és teljes értékű funkcionális rekonstrukciója, mely rendkívüli népszerűségre tett szert látogatói körében. Emellett a múzeum egyre több teret biztosít a történelem élő bemutatásához, mellyel számos, teljesen új út nyílhat a történelmi örökséggel való interakció területén.

Átfogó intézkedéssor a dunai limes nemzeteken átívelő, európai jellegének kiemelésére

A „Living Danube Limes” az együttműködés kiterjesztése és a fenntarthatóság érdekében olyan elődökből álló uniós projektek sorára támaszkodik, mint a „Danube Limes Brand” és a „DANUrB”. A projekt során valamennyi dunai ország egy olyan kísérleti helyszínt jelöl ki, amely a későbbiekben a projekt által felállított intézkedéssor megvalósításának fő fókuszpontja lesz. Mindezen tevékenységek magukban foglalják a régészeti geoprospekciót (geofizikai vizsgálatokat), a fenntartható turisztikai stratégiaalkotást, a VR-technológiával (virtual reality: virtuális valóság) létrejövő rekonstrukciót, a múzeumok közti együttműködést és a projekthez kapcsolódó különféle eseményeket. A kísérleti helyszíneket -eddig nem ismert területek felkutatása céljából – a projekt szakértői a legújabb, nagy pontosságú geofizikai szkennerrel vizsgálják át. A kutatás során létrejött adatok ezután felhasználhatók lesznek a helyszín objektumainak VR-modellezéséhez. Mindezen adatokat a projekt résztvevői egy szabadon elérhető Danube Limes alkalmazásba integrálják. Az együttműködés célja a kísérleti helyszínek egymást kiegészítő Limes-pontok láncolatává történő összefűzése a régió turisztikai szempontú erősítése érdekében. Emellett a projekt része az örökségvédelmi szakértőinek átfogó stratégiaalkotása, melynek célja a Duna-menti történeti infrastruktúra fenntartható és tartós védelmének elősegítése.

Célunk, hogy minden kísérleti helyszín kiemelt, magas színvonalú élő történeti kezdeményezéssel gazdagodjon, amellyel szó szerint újból élettel telhet meg az egykori dunai limes vidéke. Mindezzel lehetőség adódik a területhez kapcsolódó ismeretanyag továbbítása szélesebb körű közönség számára. A projekt eseményeit végig kísérő tevékenységként teljes mértékben történeti eszközökkel fog elkészülni egy, egykoron a rómaiak által is használt 4. századi dunaihajó rekonstrukciója. A nemzetközi figyelemre számot tartó eseménysorozat keretén belül a precízen felszerelt, személyzettel is ellátottbárka 2022 júliusától 2022 decemberéig elhajózni a kísérleti helyszínek között a Duna-mentén, majd 2023-tól egy évig valamennyi helyszínen kiállításra kerül.

Történeti római-kori hajó háromdimenziós modellje (Lusoria-típus, Kr. u. 4. sz.), melyet a ’Lehrstuhl Graphische Datenverarbeitung’ Friedrich Alexander Egyetem (Erlangen-Nürnberg) Grafikai Adatfeldolgozási Tanszéke készített. A fenti modell mutatja, amint a történeti lelet a rekonstruált hajó modelljének alapjául szolgál. A történeti maradványok adatait a © RGZM (Römisch-GermanischesZentralmuseum, Mainz) bocsátotta a projekt rendelkezésére.

UNESCO Világörökség jelölés, európai kulturális útvonal és fenntartható turizmus a dunai limes-mentén

A „Living Danube Limes” egyik fő célja, hogy segítse a teljes Dunai Limes UNESCO Világörökség részévé nyilvánítását. A projekt Horvátország, Szerbia, Bulgária és Románia beadványait kiemelten támogatja, mivel ezen országok limes-szakaszai még nem szerepelnek az UNESCO előzetes listáján. A „Living Danube Limes” emellett ökológiai szempontokat is figyelembe vevő turisztikai koncepciók felhasználásával egy európai kulturális út létrehozását vázolja fel.

A kutatási hiányosságok csökkentése, múzeumok összekapcsolása és a lakosság bevonása

A „Living Danube Limes” keretében végzett kutatások fontos célja a dunai limes mentén található emlékekkel kapcsolatos kutatási hiányosságok csökkentésében történő részvétel. A kutatási eredmények bemutatása céljából a „Living Danube Limes” projekt keretében készülő applikáción keresztül fog történni. Az ismeretanyag átadásának hatékonyságát a különálló múzeumok klaszterekbe történő összekapcsolása is elősegíti. Fontos cél, hogy a program keretében létrejövő tevékenységekbe a közönség lehető legszélesebb körű bevonása is megtörténjen”. Erre szolgálnak a különféle élő történeti események. Mindezekkel célunk a római-eredetű dunai limes különféle területei közöttiegyüttműködés fejlesztése, ezáltal pedig a közös örökségünkkel való szorosabb azonosulás elősegítése.

„Tudományos Konferencia Hajnóczi Gyula Emlékére – Hajnóczi 100”

A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszéke nagy örömmel vesz részt a nemzetközi együttműködésben a Living Danube Limes-projekt partnereként. A 2020. júliusában meginduló egyeztetések során a BME is részt vesz a különféle szakmai programok előkészítésében, és a magyarországi projekthelyszínek jelölésében. A BME-s munkacsoport fontos célja az építészhallgatók bevonása az közös gondolkodásba, melyre a későbbiekben számos alkalom fog nyílni. Ennek egyik első lépéseként büszkén mondhatjuk, hogy a konferencia nemzetközi előadói közt a Living Danube Limes partnerei közül számos szakember is részt vesz Hajnóczi Gyula professzor úr születésének 100. évfordulójára megrendezésre kerülő, a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék a BTM Aquincumi Múzeum, az MTA és az NKA együttműködésével megvalósuló emlékkonferencián. Minden érdeklődőt biztatunk az online előadások meghallgatására, és arra, hogy a későbbiekben is kövessék figyelemmel a Living Danube Limes-programhoz kötődő eseményeket.

Carnuntumi fürdő rekonstrukciós rajza: AMT. Der nö. Landesregierung III/2 Zivilstadt Carnuntum Petronell Grosse Thermen (Palastruine) 1989.
Szerzők: Hajnóczi Gyula; Hajnóczi Péter;  Mezős Tamás; Krähling János.
BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Rajz- és Fotótára, jelzet: 100069.
https://repozitorium.omikk.bme.hu/handle/10890/5900

Interreg „Duna Transznacionális Program”

Az Interreg „Duna Transznacionális Program” az Európai Unió által finanszírozott program, melynek célja a Dunai régióban létrejövő erősebb regionális integráció elősegítése érdekében különféle együttműködések támogatása.

A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Minden kedves olvasót arra biztatunk, hogy kövesse figyelemmel a Living Danube Limes-program social media felületeit, ahol a legfrissebb hírekkel ismerkedhet meg:
Honlap
Facebook oldal
Instagram
Twitter-csatona

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Aktuális

Specializációs Projekttárgy - Kiállítás Vác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja a kedves érdeklődöket a BME Urbanisztika Tanszék és a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre 📅 2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.//SPECIALIZÁCIÓS PROJEKTTÁRGY / KIÁLLÍTÁSVác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja Önta Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszékeés a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítást megnyitja: Matkovich Ilona polgármester.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNA szakmai beszélgetés előadói:Szabó Árpád DLA, tanszékvezető, egyetemi docensTaskovics Andrea főépítészmoderátor: Szabó László építész, a PMÉK helyi csoport képviseletébenHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.urb.bme.hu/specializacios-projekttargy-kiallitas-vac/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Az Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. tanszékek: Exploratív - BME, Közép.BME, Lako BME, BME Urbanisztika Tanszéktantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf AndrásAz Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. -info >>> link in bio @lako.bme-tanszékek: @explorativ_bme @kozep.bme @lako.bme @urb.bme -tantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf András-@bme.epitesz ... See MoreSee Less
View on Facebook

Támogatás

Támogassa a műegyetemi építészképzést a kari alapítványon keresztül.