Kari Tanács ülése 2014. május 28.

Az Építészmérnöki Kar Tanácsának 2014. május 28-án tartandó ülésének napirendje

M E G H Í V Ó
az Építészmérnöki Kar Tanácsának 2014. május 28-án (szerda)
14.15 órakor a Nagytanácsteremben (K. I. 10.) tartandó ülésére

1) Napirend elfogadása

2) Bejelentések

3) Felterjesztés Kossuth-díjra
   Előterjesztő:    Dr. Becker Gábor dékán
* Karácsony Tamás DLA – Középülettervezési Tanszék
* Vincze László DLA – Lakóépülettervezési Tanszék

4) Javaslat a jubileumi diplomák adományozására (előterjesztés)
Előterjesztő:    Dr. Becker Gábor dékán

5) Javaslat a dékánhelyettesi és hivatalvezetői állások betöltésére
Előterjesztő:    Dr. Becker Gábor dékán
* Oktatási dékánhelyettes: Dr. Dobszay Gergely egyetemi docens
* Gazdasági dékánhelyettes: Dr. Stormmer László egyetemi docens
* Tudományos dékánhelyettes: Dr. Sipos András egyetemi docens
* Dékáni Hivatal vezetője: Dr. Lepel Adrienn egyetemi adjunktus

6) Tanszékvezetői pályázatok véleményezése (javaslat, jegyzőkönyv)
Előterjesztő:    Dr. Becker Gábor dékán
* Dr. Szoboszlai Mihály egyetemi docens – Építészeti Ábrázolás Tanszék
* Balázs Mihály DLA egyetemi tanár – Középülettervezési Tanszék

7) Javaslat a docensi kinevezés kari kiegészítő feltételeire
   Előterjesztő:    Dr. Mályusz Levente tudományos dékánhelyettes

8) Javaslat az Építészmérnöki Kar Átvételi Szabályzatára
   Előterjesztő:    Dr. Becker Gábor dékán

9) Javaslat szakirányú továbbképzési szak indítására
Előterjesztő:    Dr. Magyar Zoltán tanszékvezető
* Világítástechnikai szakmérnök – Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

10) Tájékoztató a jelenlegi tanév zárásáról és a következő előkészítéséről (táblázat 1, 2, 3)
Előterjesztő:    Dr. Becker Gábor dékán

11) Egyebek

A napirendi pontok mellékletei megtekinthetők az Építészmérnöki Kar honlapján.
Az ügyek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2014. május 21.

                                    Dr. Becker Gábor s.k.
                                                        dékán

Aktuális

Specializációs Projekttárgy - Kiállítás Vác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja a kedves érdeklődöket a BME Urbanisztika Tanszék és a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre 📅 2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.//SPECIALIZÁCIÓS PROJEKTTÁRGY / KIÁLLÍTÁSVác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja Önta Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszékeés a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítást megnyitja: Matkovich Ilona polgármester.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNA szakmai beszélgetés előadói:Szabó Árpád DLA, tanszékvezető, egyetemi docensTaskovics Andrea főépítészmoderátor: Szabó László építész, a PMÉK helyi csoport képviseletébenHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.urb.bme.hu/specializacios-projekttargy-kiallitas-vac/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Az Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. tanszékek: Exploratív - BME, Közép.BME, Lako BME, BME Urbanisztika Tanszéktantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf AndrásAz Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. -info >>> link in bio @lako.bme-tanszékek: @explorativ_bme @kozep.bme @lako.bme @urb.bme -tantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf András-@bme.epitesz ... See MoreSee Less
View on Facebook

Támogatás

Támogassa a műegyetemi építészképzést a kari alapítványon keresztül.