Kari Tanács ülése 2014. február 26.

Az Építészmérnöki Kar Tanácsának 2014. február 26-án tartandó ülésének napirendje

M E G H Í V Ó
az Építészmérnöki Kar Tanácsának 2014. február 26-án (szerda)
14.15 órakor a Nagytanácsteremben (K. I. 10.) tartandó ülésére

 

   Bejelentések

1) Napirend elfogadása

2) Előterjesztés Rados Jenő-emlékérem adományozására
      Előterjesztő:    Dr. Becker Gábor dékán
* Bugár-Mészáros Károly

3) Javaslat „Címzetes egyetemi tanár” cím adományozására
Előterjesztő:    Dr. Becker Gábor dékán
* Radványi György DLA egyetemi docens – Középülettervezési Tanszék
* Winkler Barnabás DLA – Rajzi és Formaismereti Tanszék, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék, Középülettervezési Tanszék

4) Javaslat „Címzetes egyetemi docens” cím adományozására
Előterjesztő:    Dr. Becker Gábor dékán
* Dr. Hajnal István – Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék (javaslat, önéletrajz)
* Hőnich Richárd DLA – Középülettervezési Tanszék
* Móricz István – Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

5) Javaslat a Tartószerkezet-tervező szakirányú továbbképzési szak diplomabizottsági elnök személyére
Előterjesztő:    Dr. Sajtos István tanszékvezető
* Dr. Orosz Árpád professor emeritus (javaslat, életrajz)

6) Javaslat szabadon választható tantárgy létesítésére
Előterjesztő:    Vasáros Zsolt DLA oktatási dékánhelyettes
* „Európa születése” – Építészettörténeti és Műemléki Tanszék (előterjesztés, adatlap)

7) Javaslat szabadon választható tantárgy létesítésére
Előterjesztő:Vasáros Zsolt DLA oktatási dékánhelyettes
* Ingatlan-értékelés – Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék (előterjesztés, adatlap)

8) Tájékoztató az MSc felvételiről és a második félév indításáról, továbbá a második félévet érintő oktatási ügyekről
Előterjesztő:    Vasáros Zsolt DLA oktatási dékánhelyettes

9) Tájékoztató az Alkotóhét előkészítéséről
Előterjesztő:    Vasáros Zsolt DLA oktatási dékánhelyettes
      Balázs Mihály DLA tanszékvezető

10) Tájékoztató az Építész Napok előkészítéséről
Előterjesztő:    Berecz Zsolt Gábor HK elnök

11) Egyebek

 

A napirendi pontok mellékletei megtekinthetők az Építészmérnöki Kar honlapján.

Az ügyek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Budapest, 2014. február 19.

 

 

                                    Dr. Becker Gábor s.k.
                                                        dékán

 

Aktuális

Specializációs Projekttárgy - Kiállítás Vác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja a kedves érdeklődöket a BME Urbanisztika Tanszék és a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre 📅 2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.//SPECIALIZÁCIÓS PROJEKTTÁRGY / KIÁLLÍTÁSVác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja Önta Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszékeés a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítást megnyitja: Matkovich Ilona polgármester.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNA szakmai beszélgetés előadói:Szabó Árpád DLA, tanszékvezető, egyetemi docensTaskovics Andrea főépítészmoderátor: Szabó László építész, a PMÉK helyi csoport képviseletébenHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.urb.bme.hu/specializacios-projekttargy-kiallitas-vac/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Az Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. tanszékek: Exploratív - BME, Közép.BME, Lako BME, BME Urbanisztika Tanszéktantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf AndrásAz Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. -info >>> link in bio @lako.bme-tanszékek: @explorativ_bme @kozep.bme @lako.bme @urb.bme -tantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf András-@bme.epitesz ... See MoreSee Less
View on Facebook

Támogatás

Támogassa a műegyetemi építészképzést a kari alapítványon keresztül.