Specializáció választás 2022 – eredményekkel

A BME Építészmérnöki Karának hallgatói az Építészmérnöki osztatlan mesterképzés során hat irányban specializálódva folytathatják tanulmányaikat 2022 szeptemberétől. A hat specializáció az alábbi:

  • Építészeti örökség (EO)
  • Építőművészet (EM)
  • Forma és szerkezet (FSZ)
  • Ingatlanfejlesztés (IF)
  • Környezettudatos és innovatív épületszerkezet (KIE)
  • Város / építészet (VE)

A specializáció-választás a mintatanterv szerint a hatodik félévet követi. A jelentkezés és a képzésre való elfogadás felvétel szabályait a kari specializáció-választási szabályzat rögzíti. A szabályzat Dékáni Utasításként kerül kiadásra.

A választás eredményei itt érhetők el.

Az alábbi linken GY.I.K. találhatóak a specializációválasztással kapcsolatos azon kérdések, amelyek a Kar hivatalosan, a HK közreműködésével válaszolt meg.
A GY.I.K. tartalom folyamatosan FRISSÜL!

A 2022-es Specializáció választás kiadvány itt  érhető el. 

A specializáció választással kapcsolatos folyamatosan bővülő információk a Hallgatói Képviselet weboldalán találhatók!

Az új specializációkkal, a választással és váltással kapcsolatos kérdéseket a specializacio@epiteszhk.hu címen lehet feltenni.


DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ

Kedves Kollégák!

Az Építészmérnöki Kar 2011-óta fokozatosan növeli az oktatási teljesítményét, folyamatosan nő az érdeklődés a képzéseink iránt, nő a felvételi ponthatárunk, egyre erősebb hallgatói elvárásnak kell megfelelnünk, a nemzetközi értékelésekben soha nem látott pozíciókat érünk el. Ezeknek az eredményeknek a megőrzése csak akkor sikerül, ha állandóan tudunk megújulni és reagálni a körülöttünk zajló gyors és nagy erejű változásokra.

A BME Szenátusa 2022.04.25-én az ÉPK Kari Tanácsának javaslata alapján döntött  “A BME Építészmérnöki Kar Osztatlan Építészmérnöki Mesterképzés” új specializációs tantervi egységek 2022/2023-as bevezetéséről.

A Kar minden mutató szerint hazánk egyik első számú építészképző felsőoktatási intézménye. A 2018-ban elfogadott stratégiánkban megfogalmaztuk, hogy a Kar jövőbeli versenyképessége azon múlik, hogy megtaláljuk-e azt az oktatási/nevelési technológiát, amely inspiratív és vonzó a következő generációk számára. Kimondott célunk, hogy a Kar olyan hely legyen, amely alkotásra, kísérletezésre, innovációra ösztönzi az itt dolgozó oktatókat/kutatókat, és ötleteik megvalósítására bátorítja a hallgatókat, ezzel szolgálva az ország fejlődését. Ezen célok szem előtt tartásával született az új specializációk koncepciója, amelyek bevezetése, reményeink szerint, nagy változást hoz a Kar életébe. Azt várjuk tőle, hogy megfelelve a külső szakmai elvárásoknak, új lendületet tud adni mind a hallgatói érdeklődésnek, mind az oktatói erőfeszítéseknek.

A Kar a graduális oktatás keretei között ötféle képzést menedzsel, háromféle képzést magyar és kétféle képzést angol nyelven. A képzéseink között legjelentősebb osztatlan mesterképzésen idáig két specializáció működött, amelyek a korábbi rendszer szakirányai alapján jöttek létre. Ezt a kínálatot kívánja a Kar megújítva bővíteni, külön erőfeszítéssel annak érdekében, hogy valamennyi specializáció alapelve a fenntarthatóság és a klímatudatosság legyen.

A Kar megújulásának érdekében egy fontos lépést tesz meg. A döntés célja a specializációs kínálat – specializációk, tantárgyak – újjáalakítása és növelése, valamint az, hogy mind a hallgatók, mind az oktatókérdeklődésüknek megfelelő irányba tudják kiterjeszteni a tevékenységüket továbbá, hogy az oktatók/tanszékek/tanszéki szövetségek a Karral szemben támasztott külső igényekre és saját tudományos és kutatási eredményeikre reagálva kínáljanak összefüggő ismereteket adó tantervi egységeket. 

A 7-10. félévek munkáját ilyen módon újjászervezve lehetővé válik a Komplex és Diplomatervezés mellett, illetve azokkal együtt, az új specializációk által összefogott, kötelezően választható tárgyakból kialakított tantárgycsoportok indítása. A változások első körben a magyar és angol nyelvű osztatalan képzéseken 6 magyar és 1 angol nyelvű specializációs tantervi egység kialakítását jelentik. A folyamatok a későbbiekbentermészetesen hatással lesznek a magyar és angol nyelvű MSc képzések alakulására is. Az ezekkel kapcsolatos lépések a Kar közeljövőben megvalósítandó tervei között szerepelnek. 

A fent részletezett változásokat a Kari Hallgatói Képviselettel szoros együttműködésben jelen anyagban, valamint a Specializációkról szóló részletesebb anyagokban mutatjuk be. Az új specializációkra a 2022/23-as tanévre 2022. június 28. és július 12. közötti időszakban lehet majd jelentkezni. Az addig rendelkezésre álló időben kialakítunk minden érintett hallgató számára esélyegyenlőséget biztosító belső kommunikációt. A Kar több nyilvános fórumot tart, és a HK-val együtt egy hallgatói életút támogatási programot hirdet, annak érdekében, hogy mindenkihez eljusson a választásához szükséges valamennyi információ, és hogy minden felmerülő kérdésére tudjunk válaszolni. Az információk egyidejűleg a kari és a hallgatói média felületeken is megjelennek. A legfontosabb kialakítási szabályok itt találhatók (honlap link), az anyaghoz mellékeljük ezek elérhetőségét, a Képzési programot és a mintatanterveket is (link). Az egyes specializációs tantervi egységek bemutatása ebben az anyagban is megtalálható, a további részletek megismeréséhez az érintett tanszékek osztanak meg anyagokat.

Az új oktatási rendszer kapcsán még egy jelentős változásra kell felhívnom a figyelmet, a szigorlatok megváltozott rendjére. Az új képzési programban a korábbi szigorlati rendszer helyett 5 + 1 szigorlat (tervezés, építészettörténet, szilárdságtan, épületszerkezet, építéstechnológia és építésmenedzsment és egy specializációs szigorlat) lesz kötelező minden hallgató számára. A Kar a szigorlatok pontos nevét, helyét a mintatantervben rögzíti, és a vizsgarendet ezeknek a változásoknak megfelelően alakítja át.

A Kar több éves elemzés, egyeztetés és vitasorozat után teszi meg a jelenlegi lépéseket, és a megújulástól azt várja, hogy a szélesebb specializációs kínálat jobban fedésbe kerüljön a külső szakmai, és belső hallgatói igényekkel. A kialakuló új tárgyak, tárgycsoportok létrehozása a kor igényeinek való megfelelést szolgálja, a fejlődés és az önfejlesztés lehetőségeit foglalja magában az építészmérnöki szakma egységének megtartása melett. Őszintén kívánom, hogy mindenkinek a javára szolgál az új specializációs rendszer. Éljünk a választás szabadságával, és használjuk ki az újonnan kialakult lehetőségeket!

prof. Dr. Alföldi György DLA dékán

photo by Javier Allegue Barros on Unsplash

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Aktuális

Idén július 15-17-e között rendeztük meg az első "Építész leszek - Nyári tábort”A tábor keretében előadásokkal, helyszíni bejárásokkal, vezetett városi sétákkal, interaktív és képességfejlesztési feladatokkal, valamint az egyetemi élet mibenlétével ismertettük meg a résztvevő 42 középiskolás diákot. A KépKocka - Építész Média Kör jóvoltából a táborban uralkodó hangulatból kaphattok egy kis ízelítőt. Köszönjük az aktív részvételt a középiskolás diákoknak! 🙌 🤗 A teljes beszámoló elérhető a honlapon 👇epitesz.bme.hu/portfolio/beszamolo-az-epitesz-leszek-nyari-taborrol/📸: KépKocka - Építész Média KörExploratív - BMEBME Rajzi és Formaismereti TanszékBME TTK Fizikai Intézet ... See MoreSee Less
View on Facebook
„Amit itt tanulnak, azok nem egyszerűen szakmák, hanem hivatások." mondta Rubik Ernő, a BME Építészmérnöki Karának egykori hallgatója, a Rubik-kocka feltalálója. Az alábbi linken 👇 elérhető a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - BME interjúja, amiből kiderül, mi mást mondott és válaszolt még a legendás feltaláló egyetemről és dizájnról! epitesz.bme.hu/portfolio/rubik-erno-amit-itt-tanulnak-azok-nem-egyszeruen-szakmak-hanem-hivatasok/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
🌱 A Zöld Perspektíva 🌱 cikksorozatunk 4. részének beszélgetőpartnerével Szigeti Ferenc Alberttel a Természet-Alapú Megoldások HUB koordinátorával a természetalapú megoldások témáját jártuk körül. Emellett sok más izgalmas témát is érintettünk még. A teljesség igénye nélkül például volt szó a talaj degradációról, örökerdő-gazdálkodásról, városi méhlegelőkről, beporzóbarát kerületről, gyepgazdálkodásról, esőkertekről, természet-helyreállítási törvényről, stockholmi faültetési rendszerről, és nem utolsó sorban a londoni Urban Tree Fesztiválról is. A teljes cikk elérhető itt 👇epitesz.bme.hu/portfolio/zold-perspektiva-termeszetalapu-megoldasok-szigeti-ferenc-albert-interju/Természet-Alapú Megoldások HUBIllusztrációk – részletek a „Biodiversity-positive Design in Urban Areas with NBS” című 3 részes rövid információs kiadványból, amelyet a kari honlapon megjelenő cikk végén linkelve megtaláltok. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Támogatás

Támogassa a műegyetemi építészképzést a kari alapítványon keresztül.