Kari Tanács ülése 2018. január 24.

M E G H Í V Ó
az Építészmérnöki Kar Tanácsának 2018. január 24-én (szerda)
14.15 órakor a Nagytanácsteremben (K. I. emelet 10.) tartandó ülésére

1) Bejelentések

2) Napirend elfogadása

3) Javaslat a 7 féléves Építészmérnöki alapképzési szakon a záróvizsga, a diplomamunka-készítés és a diplomavédés szabályrendszerének, valamint az Építészmérnöki osztatlan szak Diplomaszabályzatának módosítására (melléklet 1, 2)
Előterjesztő: Molnár Csaba DLA dékán

4) Javaslat a 7 féléves BSc képzés diplomatervezés tantárgya-tantárgyleírásainak elfogadására Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési, az Urbanisztika, az Építészettörténeti és Műemléki és az Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszékeken
Előterjesztő: Molnár Csaba DLA dékán

5) Javaslat az előtanulmányi rendek módosítására (melléklet)
Előterjesztő: Horváth Bálint HK elnöke

6) Javaslat szabadon választott tantárgyak tantárgyleírásának elfogadására az Építészmérnöki Karon
Előterjesztő: Molnár Csaba DLA dékán

7) Javaslat szabadon választott tantárgyak archiválására az Építészmérnöki Karon
Előterjesztő: Molnár Csaba DLA dékán

8) Javaslat az Építészmérnöki Kar Felvételi Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Molnár Csaba DLA dékán

9) Javaslat egyetemi docensi pályázat véleményezésére (jegyzőkönyv, pályázat)
Előterjesztő: Molnár Csaba DLA dékán
* Nagy Iván DLA – Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

10) Javaslat címzetes egyetemi docens cím adományozására
Előterjesztő: Molnár Csaba DLA dékán
* Greskovics Sándor – Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék
* Dr. Neszmélyi László – Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék
* Dr. Czeglédi Ottó – Épületszekezettani Tanszék

11) Javaslat Rados Jenő emlékérem adományozására
Előterjesztő: Molnár Csaba DLA dékán
* Harsányiné Vladár Ágnes

12) Tájékoztató a 2017/18 1. félév zárásáról
Előterjesztő: Dr. Nemes Gábor oktatási és nemzetközi dékánhelyettes

13) Egyebek

A napirendi pontok mellékletei megtekinthetők az Építészmérnöki Kar honlapján.
Az ügyek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2018. január 19.

Molnár Csaba DLA
dékán

Aktuális

Specializációs Projekttárgy - Kiállítás Vác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja a kedves érdeklődöket a BME Urbanisztika Tanszék és a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre 📅 2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.//SPECIALIZÁCIÓS PROJEKTTÁRGY / KIÁLLÍTÁSVác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja Önta Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszékeés a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítást megnyitja: Matkovich Ilona polgármester.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNA szakmai beszélgetés előadói:Szabó Árpád DLA, tanszékvezető, egyetemi docensTaskovics Andrea főépítészmoderátor: Szabó László építész, a PMÉK helyi csoport képviseletébenHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.urb.bme.hu/specializacios-projekttargy-kiallitas-vac/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Az Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. tanszékek: Exploratív - BME, Közép.BME, Lako BME, BME Urbanisztika Tanszéktantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf AndrásAz Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. -info >>> link in bio @lako.bme-tanszékek: @explorativ_bme @kozep.bme @lako.bme @urb.bme -tantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf András-@bme.epitesz ... See MoreSee Less
View on Facebook

Támogatás

Támogassa a műegyetemi építészképzést a kari alapítványon keresztül.