1. /
  2. Belsőépítész-tervező szakirányú továbbképzési szak
Belsőépítész-tervező szakirányú továbbképzési szak

A képzés koordinátora: Lakóépülettervezési Tanszék
Képesítés megnevezése: Belsőépítész-tervező szakmérnök (építészmérnöki MSc diploma esetén) Belsőépítész-tervező szakértő (építészmérnöki BSc alapdiploma esetén)
Legközelebbi tervezett indítás: 2020. szeptember
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 3.
Előképzettségi követelmény: Építészmérnök BSc alap diploma és legalább kétéves építész tervezői gyakorlat; Okleveles építészmérnök MSc diploma;
A képzés időtartama: 4 félév
Intenzitás, tanórák/foglalkozások ideje: két hetente csütörtök délutánonként és pénteken
A képzés nyelve: magyar
A képzés költsége: 270.000.- Ft/félév
Kapcsolattartó: Varga Tamás DLA, egyetemi docens
E-mail: varga.tamasdla@gmail.com
Telefon: +36 30 9418 481
További információ


Rövid ismertető: 
A BME Építészmérnöki Karán közel 140 éve folyik oktatás. Az 1920-as években Dr. Kotsis Iván professzor tette le a hagyományos műegyetemi építészképzés alapjait. Eszerint az oktatásban kiegyensúlyozva szerepel fele-fele arányban a műszaki tudományok oktatása és az alkotótevékenység művészeti fejlesztése. A képzésben ez idáig csak nagyon kis kiméretben szerepelt a belső terekkel kapcsolatos tantárgy, tantárgycsoport. Szabadon választható 2-3 tantárgy keretében ismerkedhettek meg az érdeklődő hallgatók e területtel, jóllehet, minden terv létrehozása közben nyilván szembesülhettek a belső terek kialakításának jó érzetet keltő igényével, a tér alakja, nagysága, burkolatai, színei, az alkalmazott építészeti és műszaki megoldások összhangja tekintetében. Ez azonban csak nagyon kis szerepet kapott eddigi tevékenységünkben. Az építészet komplexitása nemcsak a műszaki tudományokkal értelmezhető, hanem önmagán belül is, ezért a belsőépítészet is fontos szerepet kell, hogy kapjon az épületek formálásában. A kezdeti koncepcióalkotás pillanatától jelen kell lennie az építésztervező, vagy a mellé rendelt belsőépítész tervező gondolat alkotásában, munkájában. Egymással folyamatosan egyeztetve tudják csak így létrehozni a rendezett, átgondolt alkotást, mely külső és belső tereivel és az alkalmazott anyagokkal kiegyensúlyozott összhangban mutatják be az eredeti gondolatoktól a megvalósulásig az épületeket. Az ilyen munkavégzés a mérnöki alapokra épített tudás megszerzésével bizonyosan magas színvonalú alkotás létrehozását eredményezheti. Az építészmérnöki alap- és mesterdiploma megszerzését követően Belső-építész tervező szakirányú továbbképzésnek ezért van helye a műszaki képzési területen.
A szak megalapításával és indításával, ill. a képzésbe illesztésével – ugyan csak posztgaraduálisan – az egész tervezői folyamat lefedésre kerül, mely épített környezetünk létrehozatalát minden szakágra kiterjedően célozza, a kültéri designtól a belső terek magas szintű, komplex szemléletű alakításáig.

A képzés tantárgyi struktúrája és mintatanterve úgy lett felépítve, hogy az itt végzett építészmérnöki diplomával már rendelkező szakemberek elsajátíthassák azt a képességet, hogy az építészeti tervezési folyamat kezdetétől a felelős építésztervező alkotó társaként a téralakítást a közösen megfogalmazott alapelvek mentén tudják erősíteni, alakítani!
A két éves kurzus mesterei: Varga Tamás DLA, Szenes István, Dankó Zsófia DLA, Nagy Márton DLA, Vincze László DLA

Aktuális

Specializációs Projekttárgy - Kiállítás Vác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja a kedves érdeklődöket a BME Urbanisztika Tanszék és a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre 📅 2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.//SPECIALIZÁCIÓS PROJEKTTÁRGY / KIÁLLÍTÁSVác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja Önta Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszékeés a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítást megnyitja: Matkovich Ilona polgármester.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNA szakmai beszélgetés előadói:Szabó Árpád DLA, tanszékvezető, egyetemi docensTaskovics Andrea főépítészmoderátor: Szabó László építész, a PMÉK helyi csoport képviseletébenHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.urb.bme.hu/specializacios-projekttargy-kiallitas-vac/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Az Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. tanszékek: Exploratív - BME, Közép.BME, Lako BME, BME Urbanisztika Tanszéktantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf AndrásAz Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. -info >>> link in bio @lako.bme-tanszékek: @explorativ_bme @kozep.bme @lako.bme @urb.bme -tantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf András-@bme.epitesz ... See MoreSee Less
View on Facebook

Támogatás

Támogassa a műegyetemi építészképzést a kari alapítványon keresztül.