1. /
  2. Belsőépítész-tervező szakirányú továbbképzési szak
Belsőépítész-tervező szakirányú továbbképzési szak

A képzés koordinátora: Lakóépülettervezési Tanszék
Képesítés megnevezése: Belsőépítész-tervező szakmérnök (építészmérnöki MSc diploma esetén) Belsőépítész-tervező szakértő (építészmérnöki BSc alapdiploma esetén)
Legközelebbi tervezett indítás: 2020. szeptember
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 3.
Előképzettségi követelmény: Építészmérnök BSc alap diploma és legalább kétéves építész tervezői gyakorlat; Okleveles építészmérnök MSc diploma;
A képzés időtartama: 4 félév
Intenzitás, tanórák/foglalkozások ideje: két hetente csütörtök délutánonként és pénteken
A képzés nyelve: magyar
A képzés költsége: 270.000.- Ft/félév
Kapcsolattartó: Varga Tamás DLA, egyetemi docens
E-mail: varga.tamasdla@gmail.com
Telefon: +36 30 9418 481
További információ


Rövid ismertető: 
A BME Építészmérnöki Karán közel 140 éve folyik oktatás. Az 1920-as években Dr. Kotsis Iván professzor tette le a hagyományos műegyetemi építészképzés alapjait. Eszerint az oktatásban kiegyensúlyozva szerepel fele-fele arányban a műszaki tudományok oktatása és az alkotótevékenység művészeti fejlesztése. A képzésben ez idáig csak nagyon kis kiméretben szerepelt a belső terekkel kapcsolatos tantárgy, tantárgycsoport. Szabadon választható 2-3 tantárgy keretében ismerkedhettek meg az érdeklődő hallgatók e területtel, jóllehet, minden terv létrehozása közben nyilván szembesülhettek a belső terek kialakításának jó érzetet keltő igényével, a tér alakja, nagysága, burkolatai, színei, az alkalmazott építészeti és műszaki megoldások összhangja tekintetében. Ez azonban csak nagyon kis szerepet kapott eddigi tevékenységünkben. Az építészet komplexitása nemcsak a műszaki tudományokkal értelmezhető, hanem önmagán belül is, ezért a belsőépítészet is fontos szerepet kell, hogy kapjon az épületek formálásában. A kezdeti koncepcióalkotás pillanatától jelen kell lennie az építésztervező, vagy a mellé rendelt belsőépítész tervező gondolat alkotásában, munkájában. Egymással folyamatosan egyeztetve tudják csak így létrehozni a rendezett, átgondolt alkotást, mely külső és belső tereivel és az alkalmazott anyagokkal kiegyensúlyozott összhangban mutatják be az eredeti gondolatoktól a megvalósulásig az épületeket. Az ilyen munkavégzés a mérnöki alapokra épített tudás megszerzésével bizonyosan magas színvonalú alkotás létrehozását eredményezheti. Az építészmérnöki alap- és mesterdiploma megszerzését követően Belső-építész tervező szakirányú továbbképzésnek ezért van helye a műszaki képzési területen.
A szak megalapításával és indításával, ill. a képzésbe illesztésével – ugyan csak posztgaraduálisan – az egész tervezői folyamat lefedésre kerül, mely épített környezetünk létrehozatalát minden szakágra kiterjedően célozza, a kültéri designtól a belső terek magas szintű, komplex szemléletű alakításáig.

A képzés tantárgyi struktúrája és mintatanterve úgy lett felépítve, hogy az itt végzett építészmérnöki diplomával már rendelkező szakemberek elsajátíthassák azt a képességet, hogy az építészeti tervezési folyamat kezdetétől a felelős építésztervező alkotó társaként a téralakítást a közösen megfogalmazott alapelvek mentén tudják erősíteni, alakítani!
A két éves kurzus mesterei: Varga Tamás DLA, Szenes István, Dankó Zsófia DLA, Nagy Márton DLA, Vincze László DLA

Aktuális

BME Építészmérnöki Kar
BME Építészmérnöki Kar1 day ago
⚡️Urbanista Továbbképzés⚡️
BME Építészmérnöki Kar
BME Építészmérnöki Kar
BME Építészmérnöki Kar2 days ago
❗️Inspireli – Port Of Beirut Competition❗️

📍Leadási határidő: 2022 július 14.📍

Az Inspireli Awards a bejrúti önkormányzattal együttműködve az INSPIRELI – PORT OF BEIRUT COMPETITION című nemzetközi hallgatói verseny elsődleges célja, hogy humanitárius segítséget nyújtson Bejrútnak a 2020 augusztusában bekövetkezett robbanás miatt, amely a város kikötőjének elpusztítását eredményezte.

https://www.inspireli.com/en/awards/photogallery
We are pleased to announce the launch of the newly formed International Architecture Student Committee here at the Architecture faculty of the Budapest University of Technology and Economics.
https://t.co/MAIYRhWnjV
Find us here: https://t.co/UvSFnXF1Ni https://t.co/UscJtI71pl
ArchBme photo
We are happily announce that a team of our doctoral students win 4th place and get into the second round at Grössling City Bath international competition!
Congratulations! https://t.co/MsInVDm5kt
ArchBme photo
Proudly announce, our LAKO2 maquette exhibition has been selected as an official program of Budapest Design Week 2020. Opens on weekdays 08-22 Oct. https://t.co/WD0tGe5UXS ArchBme photo

Támogatás

Támogassa a műegyetemi építészképzést a kari alapítványon keresztül.