TT1 jelentkezés 2019 január-február

A 2018. május 30-i Kari Tanács megváltoztatta az Építészmérnöki osztatlan képzés mintatantervét: a specializáció-választás az ötödik félév végéről a hatodik félév végére került. Ezzel pár tantárgyi változás is bekövetkezett. Az aktuális mintatanterv és előtanulmányi rend a honlapunkon elérhető: itt. Többek között a Tanszéki Terv 1 tárgy kikerült a specializációból, mindenki számára kötelezően választhatóvá vált.

A 2018. december 12-i Kari Tanács elfogadta a TT1 tárgycsoport bővítését, ezentúl tehát nem csupán a korábban is elérhető Tanszéki Terv tárgyak, hanem a műszaki tanszékeken indított Tanszéki Tantárgy tárgyak (Építéstechnológia és Építésmenedzsment, Épületszerkezettan, Szilárdságtani és Tartószerkezeti tanszékeken) is a kötelezően választhatók között vannak. A tantárgyak előkövetelménye egységesen a Tervezési szigorlat (BMEEPKOA599), vagy a Szilárdságtan alapszigorlat (BMEEPSTA499) vagy az Épületszerkezettan alapszigorlat (BMEEPESA599) teljesítése.
A tárgycsoportból bármelyik tárgy elfogadott bármely specializáción, tehát nem jelent hátrányt egy tervezési tanszéken végzett TT a szerkezeti szakirány specializáció választása esetén, és ugyanígy megfelelő egy műszaki TT teljesítése a tervezési szakirány specializáción is. A tárgycsoportból csak egy tárgy teljesíthető, a tantárgyak kódjai egységesen a Q601 végződést kapták.

A Kari Tanács határozata alapján a tantárgyakra a jelentkező összlétszám arányos elosztásával határozzák meg a maximális létszámokat, ezért előzetes jelentkezést kell lefolytatni. Mindazok a hallgatók, akik a következő félévben TT1 tárgyat szeretnének felvenni, az alábbi linken megtalálható google form-ot kell, hogy kitöltsék, a tantárgycsoportban megjelenő összes tanszék sorbaállításával. (Akik nem jelölik meg az összes tanszéket az 1-9. helyre elosztva, azokat a Kar a megmaradt helyekre sorolja be – kérem, legyenek figyelmesek!) A tanszéki sorbaállítás tekintetében az egyes tanszékek saját hatáskörben döntenek.

Az űrlap kitöltésére január 20. éjfélig van lehetőség.

Aktuális

Specializációs Projekttárgy - Kiállítás Vác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja a kedves érdeklődöket a BME Urbanisztika Tanszék és a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre 📅 2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.//SPECIALIZÁCIÓS PROJEKTTÁRGY / KIÁLLÍTÁSVác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja Önta Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszékeés a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítást megnyitja: Matkovich Ilona polgármester.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNA szakmai beszélgetés előadói:Szabó Árpád DLA, tanszékvezető, egyetemi docensTaskovics Andrea főépítészmoderátor: Szabó László építész, a PMÉK helyi csoport képviseletébenHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.urb.bme.hu/specializacios-projekttargy-kiallitas-vac/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Az Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. tanszékek: Exploratív - BME, Közép.BME, Lako BME, BME Urbanisztika Tanszéktantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf AndrásAz Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. -info >>> link in bio @lako.bme-tanszékek: @explorativ_bme @kozep.bme @lako.bme @urb.bme -tantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf András-@bme.epitesz ... See MoreSee Less
View on Facebook

Támogatás

Támogassa a műegyetemi építészképzést a kari alapítványon keresztül.