GYIK

Az alább olvasható információk hasznosnak bizonyulhatnak a koronavírus időszakában. Csoportosítva előbb a hallgatókat, a felvételizőket, majd az oktatókat érintő kérdéseket vesszük sorra.

HALLGATÓKNAK

ÁLTALÁNOS ALAPKÉRDÉSEK

MIÉRT ZÁRT BE AZ EGYETEM?
Az egyetem nincs bezárva. A távoktatásra való átállás zajlik most, virtuális tantermeket nyitunk. Erre az ideiglenes elővigyázatossági intézkedésre mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében, a járvány megelőzése miatt van szükség. Az intézkedések célja az, hogy a félévet közösen – hallgatók és oktatók -, a körülményekre tekintettel tudjuk teljesíteni.

TALÁLKOZHATOK-E AZ EVFOLYAMTÁRSAIMMAL A KAMPUSZON KÍVÜL?
Határozottan kérjük hallgatóinkat, hogy a kampuszon kívül is szorítsák minimálisra az egymással való találkozásokat!

TALÁLKOZHATOK-E A TANÁRAIMMAL A KAMPUSZON KÍVÜL?
Hallgatóink és oktatóink érdekében a kampuszon kívüli oktatási helyzetek sem engedélyezettek.

AZ EGYETEMET ERINTŐ, VÍRUSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKBEN HOVA FORDULHATOK?
A járványügyi helyzettel kapcsolatosan a következő címen kaphatnak egyetemi szintű tájékoztatást: covid19info@mail.bme.hu

COVID HALLGATÓI BEJELENTÉS MENETE
Kérjük, hogy akinek COVID-dal kapcsolatos bejelentenivalója van, a következők szerint járjon el

OKTATÁS

MIKOR VAN A TAVASZI SZÜNET?

2020. március 16-20. között az egyetem rektora tavaszi szünetet rendelt el. Az eredeti menetrend szerinti tavaszi szünetet ezen felül nem tartjuk meg.

MIKOR KEZDŐDIK ÚJRA AZ OKTATÁS?
2020. március 23-tól távoktatás formájában folytatódik az oktatás, de az első hét vázlattervi hét, amely alatt nem tartunk oktatási alkalmakat.

HA TANULMÁNYI ÜGYEKKEL, OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIM VANNAK, KIHEZ FORDULJAK?
Az általános, egyetemi szinten eldöntött kérdések tekintetében az egyetem és a KTH honlapján, a kari kérdésekkel kapcsolatosan az Építészmérnöki Kar honlapján, Facebook és Instagram oldalán található információ. Egyedi probléma felmerülése esetén írjanak az alábbi címek egyikére: kommunikacio@epitesz.bme.hu , elnok@epiteszhk.huhivatalvezeto@epitesz.bme.hu.
Hallgatói hozzáférésekkel (O365, Címtár, eduID) kapcsolatos problémák kezelése: support@login.bme.hu

KÜLFÖLDI MOBILITÁSON VESZEK RÉSZT, HAZAJÖVETELEM ESETÉN BE TUDOK-E CSATLAKOZNI AZ ITTHONI OKTATÁSBA?
Aki a hazajövetel mellett dönt, be tud csatlakozni a távoktatásba. A külföldi részképzésben (például Erasmus program) részt vevő magyar hallgató – tekintettel az európai helyzetre – időbeli korlátozás, és külön díj megfizetése nélkül vehet fel egyetemi tantárgyakat, és kísérletet tehet azok teljesítésére.
Az ezzel kapcsolatos egyetemi útmutató itt található

MÁRCIUS 31-ÉN LEJÁR A DIÁKIGAZOLVÁNYOM, ÉS NEM JÖHETEK BE AZ EGYETEMRE ÚJ MATRICÁÉRT, MI A TENNEDŐM?
Diákigazolványokat most nem kell érvényesíteni.
Erről a tájékoztató itt található

TÁVOKTATÁS

HALLGATÓKÉNT MILYEN ALKALMAZÁSOKRA VAN SZÜKSÉGEM, HOGY A TÁVOKTATÁSBAN RÉSZT VEHESSEK?
A távoktatás rendszerén folyamatosan dolgozik az egyetem, az oktatók próbálnak alkalmazkodni a rendkívüli körülményekhez. Ez az oktatási forma mindenkinek új helyzetet teremt, és bár törekszünk a lehető legjobb megoldásokra, nyilván nem lesz minden tökéletes.
Az oktatás adminisztrációja, szervezése alapvetően az egyetemi Moodle rendszerben zajlik. Javasolt a regisztráció a minden egyetemi polgár számára ingyenesen hozzáférhető Microsoft Office 365 programcsomagra, főképp a kommunikáció megkönnyítésére (Teams, Stream). (Bővebben  Digitális átállás).
Nagyon fontos a Neptunba, illetve a Neptunban megadott e-mail címre érkezett üzenetek rendszeres olvasása is (például a Teams csoportokba szóló meghívók miatt).
A kari Instagram és Facebook oldal is hivatalos kommunikációs csatornának számít.

HALLGATÓKÉNT MIKOR TUDOM MEG, HOGY MIT KELL TENNEM, HOGY JELEN LEGYEK AZ ÓRÁN?
Az órák alapvetően az órarendi időpontban kerülnek megtartásra, de például az azonos időben tartott kurzusok adott esetben összevonhatók.
A vázlattervi hét folyamán a kar összeállít egy tájékoztatót arról, hogy az egyes tárgyak esetében milyen változtatást igényel az új helyzet. Ez a dokumentum külön jelzi majd azokat az órákat, amelyek mindenképp személyes jelenlétet igényelnek, és ezért csak a járványügyi intézkedések feloldása után tarthatók meg.
Bővebben:  A 2020-as tavaszi félév rendje

HALLGATÓKÉNT IGAZOLT LESZ A JELENLÉTEM, HA NEM TUDOK RÉSZT VENNI AZ ÓRÁN? AZ OKTATÁSI ANYAGHOZ A KÉSŐBBIEKBEN HOZZÁ TUDOK FÉRNI?
A BME 2020. március 10-én született döntése alapján az előadásokon és gyakorlati foglalkozásokon a jelenléti, részvételi követelmények további intézkedésig nem ellenőrizhetők, azokat a hallgató részéről teljesítettnek kell tekinteni.
A karon nem lesznek olyan online órák, melyeket kötelező valós időben látogatni, érdemes azonban élni a felkínált online óralehetőségekkel, mert az ezeken való részvétel segíti az anyag elsajátítását. Lesznek olyan kurzusok, melyeken videók készülnek, és számos olyan, ahol az oktató megtartja az órát, amihez csatlakozni lehet. A számonkérés alapját képező anyagok azonban elérhetők lesznek aszinkron módon is.
A megadott határidőket és munkamennyiségeket a helyzetre tekintettel határoztuk meg, ezért ezek betartása kötelező. A félév teljesítése mind a hallgatóktól mind az oktatóktól több időt és erőfeszítést igényel. Azt kérjük, hogy senki se tekintsen “hosszú szünetként” a félévre.

HALLGATÓKÉNT DOLGOZHATOK A TÁRSAIMMAL EGYÜTT A KAMPUSZON KÍVÜL?
A távoktatás bevezetésének célja éppen az emberek közötti érintkezések minimalizálása. A találkozások ezért semmilyen céllal sem javasoltak.

ÁLTALÁNOS TANULMÁNYI KÉRDÉSEK

VÁLTOZIK-E AZ OKTATÁS MENETRENDJE?
Az előrehozott tavaszi szünet miatt a vázlattervi hét (7. hét) után páros hét (6. hét pótlása) következik, majd ezután visszaáll az eredeti rend és a 8. oktatási héttől folytatjuk a félévet, azaz a távoktatás két páros héttel kezdődik.
A tantárgyak meghirdetett menetrendje a körülményekhez igazodva módosulhat, erről az egyes tantárgyak Moodle oldalain tájékozódhatnak a hallgatók.
Az online megtartott órák alapvetően az órarendi időpontban lesznek, de szeretnénk kihasználni a digitális technológia lehetőségeit, ezért szintén a vázlattervi hét folyamán részletes tájékoztatót küldünk, amely tartalmazza az oktatások heti időpontjaihoz kapcsolódóan az egyes órák oktatási módját. Ebben a dokumentumban külön fogjuk jelezni azokat az órákat, amelyek csak a járványügyi intézkedések feloldása után tarthatók meg, és ha lesznek ilyenek, ezek kiváltására külön tervet dolgozunk ki.

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI TERV VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN MIKOR KAPOK TÁJÉKOZTATÁST?
A teljesítményértékelések tekintetében az irányadó álláspont, hogy ennek rendje csak kifejezetten indokolt esetben változik. Ez azt jelenti, hogy alapesetben a félévközi és a félév végi leadások menetrendje is a félév elején meghirdetett módon történik. Ahol ettől eltérés adódik, azt a kari egyeztetések után a tárgyfelelős és a Kar a hallgatóság tudomására hozza, még a vázlattervi hét folyamán.
Az oktatók mindent megtesznek annak érdekében, hogy az otthoni tanuláshoz, munkavégzéshez a virtuális előadások és gyakorlatok mellett az ezeket kiegészítő, interneten elérhető többlet anyagot biztosítsanak. A megadott határidőket és munkamennyiségeket a helyzetre tekintettel határoztuk meg, ezért ezek betartása kötelező.

MI TÖRTÉNIK, HA TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉST ÉRINTŐ TECHNIKAI PROBLÉMÁM VAN?
Ha a feladat megoldással kapcsolatban technikai problémája van, azt első adandó alkalommal, de mindenképpen 24 órán belül jelezze a tárgyfelelősnek. A számonkérések rendkívüli jellegére és a körülményekre való tekintettel, kérjük a határidők fokozott betartását!

A KOMPLEX ÉS DIPLOMA TANTÁRGYAK MILYEN MÓDON FOLYTATÓDNAK A FÉLÉVBEN?
A több tanszéket érintő tantárgyak (komplex, diploma) konzultációinak menetrendje és rendezése tekintetében a hallgatók a tervezési tanszéküktől külön tájékoztatót kapnak.

VÁLTOZHAT-E A DIPLOMAVÉDÉSEK IDEJE, A ZÁRÓVIZSGA IDŐSZAK?
A Kar ezeket egyelőre az eredeti munkarend szerint tervezi, de a körülmények miatt lehetséges, hogy lesznek változások.

VÁLTOZHAT-E A DIPLOMATERVEK KÖVETELMÉNYRENDSZERE?
A követelményrendszer alapvetően nem változik, kisebb módosítások, különösen a leadás módja tekintetében, azonban várhatók, ezekről a Kar a közeljövőben hoz döntést.

KAMPUSZLÁTOGATÁS, NYITVATARTÁS

LÁTOGATHATJÁK-E A HALLGATÓK AZ EGYETEMI ÉPÜLETEKET?
A rendes oktatási tevékenység felfüggesztésének időtartama alatt, azaz 2020. március 12. 0:00 órától határozatlan ideig hallgató – ide nem értve a doktoranduszt – nem léphet az egyetem területére.

KÜLFÖLDI UTAZÁSOK

HALLGATÓ VAGYOK, UTAZHATOK-E KÜLFÖLDRE?
Az egyetemi hallgatók számára a külföldi utazás (beleértve a jelenleg járványmentes úticélokat is) az általános rendelkezés szerint nem ajánlott. A vírus további terjedésének a megakadályozása céljából az egyes országok által napról-napra meghozott intézkedések (pl. határzárak) amúgy is egyre inkább ellehetetlenítik a határátlépést.

HALLGATÓ VAGYOK, HAZAUTAZNÉK SZLOVÁKIÁBA, ROMÁNIÁBA, STB.? A SZÜLEIMHEZ, UTAZHATOK?
Az egyetemi hallgatók számára a külföldi utazás, (beleértve a jelenleg járványmentes úticélokat is), az egyetem általános rendelkezései szerint, nem ajánlott. Saját felelősségre az utazás ugyan megtehető, de ki-ki számoljon a kockázattal, hogy a tervezett időben esetleg nem lesz lehetséges a visszatérés. Lévén, hogy 2020. március 23-tól az egyetemi oktatás távoktatás formájában folytatódik, és bizonytalan ideig nincsen óralátogatási kötelezettség sem, így az ilyen formában történő hazautazás engedélyezett a fenti eshetőségek figyelembevételével. Kérjük, utazás előtt tájékozódjanak a határok átjárhatóságáról és az utazási feltételekről!

SZAKMÉRNÖK KÉPZÉSEK

A SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉSEKEN MILYEN MÓDON FOLYTATÓDIK AZ OKTATÁS?
A szakirányú továbbképzések esetében is távoktatást vezetünk be. Ennek részleteiről az adott továbbképzésért felelős tanszéken, illetve a képzés szakfelelősénél lehet érdeklődni.

FELVÉTELIZŐKNEK

FELVÉTELI

A RAJZI ALKALMASSÁGI FELVÉTELI HOGYAN ALAKUL IDÉN?
A felvételi alkalmassági vizsga megtartására nagy valószínűséggel csak a járványügyi helyzet feloldása után kerül majd sor, de ennek alakulására más országos szintű intézkedések is hatással lehetnek.

HOGYAN ALAKUL A MESTERKÉPZÉSEK FELVÉTELIJE AZ IDEI ÉVBEN?
A felvételi vizsgák időpontjairól és módjáról a Kar a későbbiekben hoz döntést. Az ezzel kapcsolatos információkról a jelentkezőket e-mailben értesítjük.

OKTATÓKNAK

TÁVOKTATÁS

OKTATÓKÉNT ELŐÍRHATOM A HALLGATÓK KÖTELEZŐ JELENLÉTÉT VALAMELY TÁVOKTATÁSI ÓRÁN?
A BME 2020. március 10-én született döntése alapján az előadásokon és gyakorlati foglalkozásokon a jelenléti, részvételi követelmények további intézkedésig nem ellenőrizhetők, azokat a hallgató részéről teljesítettnek kell tekinteni. Ezt az intézkedést kell a kar minden oktatójának betartani.

OKTATÓKÉNT HASZNÁLHATOM AZ EGYETEMI ESZKÖZÖKET? TARTHATOM AZ ÓRÁIMAT AZ EGYETMRŐL?
Az Egyetem eszközei (egyeztetés után) használhatóak. Az oktatás alapvetően home office alapon zajlik, visszavonásig. (Lásd még: Kampuszlátogatás)

OKTATÓKÉNT TARTHATOM AZ ÓRÁIMAT OTTHONRÓL?
Igen, sőt ez támogatott. (Lásd még: Kampuszlátogatás)

VÁLTOZIK-E AZ OKTATÁS MENETRENDJE?
Az előrehozott tavaszi szünet miatt a vázlattervi hét (7. hét) után páros hét (6. hét pótlása) következik, majd ezután visszaáll az eredeti rend és a 8. oktatási héttől folytatjuk a félévet, azaz a távoktatás két páros héttel kezdődik.

KAMPUSZLÁTOGATÁS, NYITVATARTÁS

A MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA NYITOTTAK AZ EGYETEMI ÉPÜLETEK?
Munkatársak számára a kampusz épületeibe történő belépés egyelőre nem tilos, de az egyetem megkezdte az átállást az otthoni munkavégzésre. Valamennyi munkatársunk a közvetlen főnökétől kap tájékoztatást és iránymutatást a következő hetek feladatairól, az otthon alkalmazandó munkarendjéről.
Az Egyetem területére, illetve épületeibe történő belépés munkanapokon az alábbiaknak megfelelően alakul:
Az Egyetem külső határát képező kerítés kapui és az épületek külső – utcáról megközelíthető – ajtajai zárva tartanak. Az épületek udvar felől nyíló ajtajai a munkavégzés és közlekedés megkönnyítése végett a megszokott rendnek megfelelően nyitva lesznek.
Az egyetemre gyalogosan bejutni csak belépőkártyával az „E”, „K” „Informatika” és „Q” épületek főbejáratainál lehet, ahol 24 órás portaszolgálat működik. Az épületek belső udvari kapui nyitva lesznek, ezekbe belépőkártya nélkül is be lehet jutni.
A belépőkártyával nem rendelkezők a jelzett időszak alatt csak akkor léphetnek, vagy hajthatnak be az Egyetem területére, ha ezt részükre a saját szervezeti egység vezetőjük engedélyezte, valamint levélben – előzetesen a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztálynak eljuttatott névsor alapján – a belépés biztosítását kérte. Az egyetem területére csak az egyetemmel munkavállalói jogviszonnyal rendelkező személyek léphetnek be.

MILYEN NYITVATARTÁSSAL ÜZEMELNEK AZ EGYETEMI KAMPUSZ ÉPÜLETEI?
Az Egyetem épületei 2020. március 23-tól (hétfő) meghatározatlan ideig a hétvégi és ünnepnapi rend szerint tartanak nyitva. Az „E”, „K” „Informatika” és „Q” épületek főbejáratainál 24 órás portaszolgálat működik. Az Építészmérnöki Kar dolgozói egyelőre szükség esetén bejöhetnek a kampuszra, a hallgatók számára azonban az egyetem területére való belépés nem megengedett.

KÜLFÖLDI UTAZÁSOK

A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR MUNKATÁRSA VAGYOK, UTAZHATOK-E KÜLFÖLDRE?
Az egyetem egyetlen munkavállalója számára sem javasolja, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt külföldre utazzon szabadság céljából, még az egyelőre nem veszélyeztetett országokba sem. A COVID-19 vírus miatti veszélyhelyzetre tekintettel egyébként a munkavállaló köteles a munkairányítói jogkör gyakorlónak előzetesen írásban (email) azt is bejelenteni, ha szabadsága idején fertőzéssel érintett, veszélyeztetett területre kíván utazni. Az ilyen szabadság igényeket az Egyetem nem engedélyezi, szükség esetén a már korábban engedélyezett szabadságok átütemezését, módosítását is kezdeményezi. A vírus további terjedésének a megakadályozása céljából az egyes országok által napról-napra meghozott intézkedések (pl. határzárak) amúgy is egyre inkább ellehetetlenítik a határátlépést. A folyamatos tájékozódás a COVID-19 vírushelyzetre tekintettel a munkavállalók felelőssége is, az egyetemi polgárok egészségének megóvása érdekében.

OTTHONI MUNKAVÉGZÉS

A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR MUNKATÁRSA VAGYOK, DOLGOZHATOK-E OTTHONRÓL?
A BME ÉPK munkatársainak 2020. március 13-tól lehetősége van az otthoni munkavégzésre. Ennek menetét a munkairányítók, vezetők határozzák meg, a 2020.03.13-i Dékáni körlevél és 2020.03.25-i Kancellári Utasítás keretei között, valamennyi munkavállaló számára.

BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR MUNKATÁRSA VAGYOK ÉS OTTHON VAN(NAK) AZ ISKOLÁS GYEREKE(I)M, ÍGY NEM TUDOK TELJES MUNKAIDŐBEN A MUNKÁMMAL FOGLALKOZNI. MI A TEENDŐ/HOGYAN ÉRINTI EZ A FIZETÉSEMET?
Ilyen esetekben, a 2020.03.13-i Dékáni Körlevél és a 2020.03.25-i Kancellári Utasítás értelmében, a munkairányítási jogú vezető (dékán) rendeli el a munkavégzés körülményeit, egyéni elbírálás alapján.

BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR MUNKATÁRSA VAGYOK, AZ OTTHONI MUNKAVÉGZÉS KAPCSÁN INFORMATIKAI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGEM, KIHEZ FORDULHATOK?
Távoli munkavégzéssel kapcsolatos informatikai kérdések kezelése: helpdesk@eik.bme.hu, belső mellék: 06-1-463-1616

A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR MUNKATÁRSA VAGYOK, LEHET, HOGY A KÖRNYEZETEMBEN TALÁLHATÓ FERTŐZÖTT SZEMÉLY, MIT TEGYEK?
Minden ilyen esetben, kérjük, jelezze ezt az egyetem felé és jelentkezzen telefonon a háziorvosánál, illetve hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a + 36-80-277-455 vagy a +36-80-277-456 telefonszámon. Ebben az esetben a lehető legjobban korlátozza mozgását és semmilyen közösségbe se menjen!

A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR MUNKATÁRSA VAGYOK, ELKAPTAM A BETEGSÉGET, MI A TEENDŐM?
Megbetegedés esetén fel kell hívni a háziorvost, és az ő instrukcióinak megfelelően kell eljárni. Kérjük, betegségét jelezze, és a táppénz papírját lefotózva küldje el a rhea.foldszin@epitesz.bme.hu címre.

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Aktuális

BME Építészmérnöki Kar
BME Építészmérnöki Kar4 days ago
Molnár76 - szakmai séta
🚶‍♀️Sétáljunk együtt Pasaréten!🚶‍♂️

Utazzunk vissza az időben a 30-as évekig, keressük fel együtt híres politikusok, művészek, írók, feltalálók otthonait, izgalmas történetek, anekdoták kíséretében!

A séta során megemlékezünk a tavaly 75 éve elhunyt kiváló modern építészünkről, Molnár Farkasról is, akinek három házát is felkeressük! A sétát Kapovits Réka építészmérnök vezeti.

Találkozóhely: Körszálló parkoló

⏳2021. október 16.⏳

⏳2021. november 6.⏳

Jegyek elérhetők itt 👉
https://tixa.hu/molnar76-1
https://tixa.hu/molnar76-2
BME Építészmérnöki Kar
BME Építészmérnöki Kar6 days ago
📍Hallgatói Ötletbörze 2021 - Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület 📍
Az IFK immár kilencedszer írja ki ötletpályázatát felsőoktatásban tanuló hallgatók számára.

A idei pályázat címe: Ingatlanfejlesztés megújult szemlélettel - ingatlanfejlesztési tanulmány készítése a kiíró által megajánlott témakörökből - pályázat szakmai mentorokkal.

⏳A pályázat benyújtásának határideje⏳: 2021. október 31.

Az 1. díj: 800.000 Ft valamint utazás a müncheni Expo Realra, az egyik legjelentősebb ingatlanszakmai kiállításra.

Bővebb információ és a teljes pályázati kiírás az alábbi linken érhető el: http://www.ifk-egyesulet.hu/otletborze/
6 months ago
We are pleased to announce the launch of the newly formed International Architecture Student Committee here at the Architecture faculty of the Budapest University of Technology and Economics.
https://t.co/MAIYRhWnjV
Find us here: https://t.co/UvSFnXF1Ni https://t.co/UscJtI71pl
ArchBme photo
11 months ago
We are happily announce that a team of our doctoral students win 4th place and get into the second round at Grössling City Bath international competition!
Congratulations! https://t.co/MsInVDm5kt
ArchBme photo
12 months ago
Proudly announce, our LAKO2 maquette exhibition has been selected as an official program of Budapest Design Week 2020. Opens on weekdays 08-22 Oct. https://t.co/WD0tGe5UXS ArchBme photo

Támogatás

Támogassa a műegyetemi építészképzést a kari alapítványon keresztül.