Építész mesterképzési szak felvételi

A BME Építészmérnöki Kar Építész mesterképzésére jelentkezőknek felvételi vizsgán kell részt venniük.
A vizsga helye: BME Központi épület, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület
Gyülekező az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala előtt: I. emelet 23.
A vizsga időpontja: 2018. július 3. 9.00 órától egész nap, a pontos beosztásról a jelentkezőket a helyszínen tájékoztatjuk.
A vizsga díja: 4.000 Ft
A befizetés módja: Banki átutalással, legalább két nappal a vizsga előtt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett következő bankszámlaszámára:
Magyar Államkincstár 10032000-01425279
A közlemény rovatban a következőket kérjük feltűntetni:
21752-114-20 MSc felvételi vizsga és a jelentkező neve!
Igény esetén a befizetéshez postai csekket tudunk küldeni.
A vizsga részei: (kivonatok a felvételi szabályzatból)
A felvételi vizsga három részből áll:
a) az írásbeli vizsgarész: Az írásbeli vizsgarész elsősorban a jelentkezők tudás jellegű kompetenciáját vizsgálja Kérdések tehetők fel építészet, urbanisztika, tartószerkezetek, ingatlan témakörökből. A vizsgarész hossza maximum 90 perc. Az írásbeli vizsgarészen megszerezhető maximális pontszám 40 pont.
b) a kreativitást mérő gyakorlati vizsgarész: A vizsgarész a kreatív alkotó feladat által elsősorban a jelentkezők képesség típusú kompetenciáját vizsgálja. A vizsgarész hossza maximum 120 perc. A vizsgarészen megszerezhető pontszám maximum 20 pont.
c) a szóbeli vizsgarész: a) A szóbeli vizsgarész elsősorban a jelentkező attitűdjét, motivációját vizsgálja, a jelentkező korábbi tevékenységeit bemutató portfóliójának ismertetésével. A vizsgarész időtartama 10-15 perc személyenként. A szóbeli vizsgán maximum 30 pont szerezhető.

Kérjük, hogy a vizsgára hozzák magukkal az eddigi munkásságukat bemutató portfóliójukat, amelynek mindenképpen tartalmaznia kell egy, legalább 1 db A/4-es oldal terjedelmű motivációs levelet, amelyben a személyes viszonyukat fejtik ki az Építész mesterszakkal kapcsolatban.
A vizsgára mindenképp hozzanak magukkal egy, a személyük igazolására szolgáló dokumentumot, valamint a rajzi és kreatív készség felméréséhez (akció-modell és rajz készítése) szükséges technikai eszközöket: ollót, ragasztót, olyan lapot, amelyen tudnak vágni, törhető pengéjű vágóeszközt (tapétavágó kést).
Kérjük, hozzák magukkal a banki átutalással történő befizetésről szóló igazolást (banki vagy az internetről nyomtatott igazolást, vagy a postai befizetés feladóvevényét). A befizetési igazoláson szerepelnie kell a befizető nevének, számlaszámának, a fogadó fél nevének, bankszámlaszámának, az átutalt összegnek, valamint a közlemény rovatnak. Ezt a vizsgán le kell adni. Ezen felül kérjük, kitöltve hozzák magukkal a következő adatlapot.
A felvételi vizsgát csak a megadott időpontban tartjuk, pótlásra nincs lehetőség.
Ha bármilyen kérdésük van, vegyék fel velünk a kapcsolatot az alábbi email címen: dekanihivatal@epitesz.bme.hu (Dékáni Hivatal).

Aktuális

Specializációs Projekttárgy - Kiállítás Vác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja a kedves érdeklődöket a BME Urbanisztika Tanszék és a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre 📅 2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.//SPECIALIZÁCIÓS PROJEKTTÁRGY / KIÁLLÍTÁSVác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja Önta Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszékeés a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítást megnyitja: Matkovich Ilona polgármester.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNA szakmai beszélgetés előadói:Szabó Árpád DLA, tanszékvezető, egyetemi docensTaskovics Andrea főépítészmoderátor: Szabó László építész, a PMÉK helyi csoport képviseletébenHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.urb.bme.hu/specializacios-projekttargy-kiallitas-vac/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Az Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. tanszékek: Exploratív - BME, Közép.BME, Lako BME, BME Urbanisztika Tanszéktantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf AndrásAz Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. -info >>> link in bio @lako.bme-tanszékek: @explorativ_bme @kozep.bme @lako.bme @urb.bme -tantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf András-@bme.epitesz ... See MoreSee Less
View on Facebook

Támogatás

Támogassa a műegyetemi építészképzést a kari alapítványon keresztül.