Elhunyt Zöld András professzor

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2023. február 21-én, 83 éves korában elhunyt szeretett és tisztelt kollégánk, Zöld András, a műszaki tudomány doktora, Szent Györgyi Albert-díjas és Macskásy-díjas nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjének birtokosa.

Munkássága, szellemisége meghatározó volt az épületenergetika, az épületfizika tudományágak, valamint az akadálymentesítés és rehabilitációs szakterület vonatkozásában.

Zöld András 1939-ben született Budapesten. Az Eötvös József Gimnáziumban érettségizett, gépészmérnöki diplomáját 1963-ban szerezte a Műegyetemen épületgépészeti ágazaton, 1974-ben pedig mérnök-matematikus oklevelet szerzett az ELTE-n. Professzora, Macskásy Árpád meghatározó hatással volt pályafutására. A műszaki tudomány kandidátusa címet 1972-ben, a műszaki tudomány doktora címet 1982-ben szerezte meg.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 1963-tól 2010-ig folytatott oktatási tevékenységet. Kutatási és oktatási területe volt az épületenergetika, határolószerkezetek és épületgépészeti rendszerek energetikai és funkcionális integrálása, a passzív szoláris rendszerek, valamint a rehabilitációs környezettervezés. 1982-től 1994-ig a Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Épületfizika Laboratóriumának vezetője, 1995-től 2004-ig tanszékvezető, 1999. és 2004. között pedig a Kar tudományos dékánhelyettese volt. A kilencvenes években, TEMPUS projektjei keretében számos hallgató külföldi részképzését szervezte, 2001-ben akkreditáltatta a rehabilitációs szakmérnök képzést, amelynek 2010 nyaráig előadója és szervezője volt. A Csonka Pál Doktori Iskolában haláláig aktívan tevékenykedett. Nyugdíjazásától 2019-ig a Debreceni Egyetem Műszaki Karán óraadóként oktatott. Ez idő alatt több hazai és nemzetközi kutatási projektben vett részt és bekapcsolódott a Fenntartható Energetika doktori program munkájába is.

Nevéhez fűződik 24 tankönyv és jegyzet, melyeken mérnökgenerációk nőttek fel, valamint 8 szabadalom. Zöld András igyekezett a hasonló tematikájú európai képzésekkel kapcsolatot teremteni, és folyamatos együttműködést kialakítani, melynek eredményeként hallgatói tanulmányutak valósultak meg, vendégelőadók jöttek a tanszékre és több, kétnyelvű tananyag született. Az épületenergetika, szoláris építészet területén 15 nemzetközi kutatási projekt résztvevője volt. Mentoráltjai közül nyolcan szereztek PhD fokozatot.

Előadásokat tartott többek között a londoni AA School of Architecture, a University of Ljubljana és az Univesidad de Sevilla posztgraduális kurzusain. Tagja volt az International Solar Energy Society, a Hochschullehrer-konferenz für Bauphysik, az International Association of Solar Energy Education, a Passiv and Low Energy International, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Építészeti, az Építéstudományi és az Energetikai Tudományos Bizottságainak.

Meghatározó szerepet vállalt 2 hazai szabvány és a 2006. óta életben levő épületenergetikai szabályozás kidolgozásban, melyek ma is nagy jelentőséggel bírnak az építőipari gyakorlatban.

Hallgatóival, doktoranduszaival személyes, közvetlen kapcsolatot ápolt. Szaktudása, elhivatottsága sokuk szakmai pályafutását alapvetően meghatározta. Távozásával vitathatatlan szakmai érdemei mellett személyisége, támogató tanácsai, betölthetetlen űrt hagynak maguk után. Tanítványai, szellemi örökösei mellett a mozgáskorlátozott emberek közössége is köszönettel és szeretettel emlékszik rá.

Zöld András professzort a BME saját halottjának tekinti.

Búcsúztatására április 14-én, pénteken, 11:45-kor kerül sor az Új Köztemetőben.
Cím: Budapest 1108., Kozma u. 8-10.

Emlékét megőrizzük! Nyugodjék békében!

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Aktuális

Specializációs Projekttárgy - Kiállítás Vác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja a kedves érdeklődöket a BME Urbanisztika Tanszék és a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre 📅 2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.//SPECIALIZÁCIÓS PROJEKTTÁRGY / KIÁLLÍTÁSVác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja Önta Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszékeés a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítást megnyitja: Matkovich Ilona polgármester.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNA szakmai beszélgetés előadói:Szabó Árpád DLA, tanszékvezető, egyetemi docensTaskovics Andrea főépítészmoderátor: Szabó László építész, a PMÉK helyi csoport képviseletébenHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.urb.bme.hu/specializacios-projekttargy-kiallitas-vac/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Az Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. tanszékek: Exploratív - BME, Közép.BME, Lako BME, BME Urbanisztika Tanszéktantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf AndrásAz Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. -info >>> link in bio @lako.bme-tanszékek: @explorativ_bme @kozep.bme @lako.bme @urb.bme -tantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf András-@bme.epitesz ... See MoreSee Less
View on Facebook

Támogatás

Támogassa a műegyetemi építészképzést a kari alapítványon keresztül.