A Kari Tanács tervezett ülései a 2013/14-es tanévben

Az Építészmérnöki Kar Tanácsának éves ülésterve 2013/2014-es tanévben

Az Építészmérnöki Kar Tanácsának Munkaterve a 2013/14. tanévre

A Kari Tanács napirendjeit az aktuális témáknak megfelelően kiegészítjük és szükség esetén rendkívüli Kari Tanácsot tartunk.

2013. október 9. (szerda)
1) Bejelentések
2) Napirend elfogadása
3) Köztársasági Ösztöndíjak átadása (5 db)
4) Éves Ülésterv elfogadása
5) Javaslat Apáczai Csere János-díj adományozására
6) Kari SZMSZ módosítása
7) A következő tanév nappali és kiegészítő-levelező képzés költségtérítési összegeinek megállapítása
8) Javaslat „Jövőtudatos településfejlesztő” mesterszak indítására
9) Tájékoztató a felvételi eredményekről és az új tanévről
10) Egyebek

2013. október 30. (szerda)
1) Bejelentések
2) Napirend elfogadása
3) Javaslat „Professor Emeritus” cím adományozására
4) Javaslat tiszteletbeli doktor, tiszteletbeli mester cím adományozására
5) Javaslat a BME díszpolgára cím adományozására
6) Javaslat egyetemi docensi álláshely létesítésére
7) Beszámoló a PhD és a DLA képzésről
8) Beszámoló az új képzések szakirány választásának előkészítéséről
9) Egyebek

2013. november 27. (szerda)
1) Bejelentések
2) Napirend elfogadása
3) Professor Emeritus oklevelek átadása
4) Javaslat Eötvös József-díjra
5) Javaslat Tessedik Sámuel-díjra
6) Javaslat az Egyetemért (Sztoczek József) emlékérem adományozására
7) Javaslat az „Egyetem Díszpolgára” cím adományozására
8) Javaslat Az Egyetemi Ifjúságért (Pro Juventute Universitatis) cím adományozására
9) Javaslat a Magyar Felsőoktatásért emlékplakett adományozására
10) Javaslat Állami kitüntetésekre (Magyar Köztársasági Érdemrend, és Érdemkereszt fokozatai)
11) Tájékoztató a 2013/14/1. félév zárásáról és a következő félév indításáról
12) Tájékoztató a TDK-ról
13) Egyebek

2014. február 26. (szerda)
1) Bejelentések
2) Napirend elfogadása
3) Előterjesztés Rados Jenő-emlékérem adományozására
4) Javaslat Kármán Tódor-díj adományozására
5) Javaslat József Nádor-díj adományozására
6) Javaslat magántanári cím adományozására
7) Javaslat a „címzetes egyetemi tanári” cím adományozására
8) Javaslat „címzetes egyetemi docensi” cím adományozására
9) Az új képzések kötelezően és szabadon választható tantárgyainak áttekintése
10) Tájékoztató a második félév indításáról
11) Tájékozató a Kar előző évi költségvetéséről
12) Egyebek

2014. április 9. (szerda)
1) Dékánválasztás
2) Bejelentések
3) Napirend elfogadása
4) Javaslat a következő évi egyetemi tanári álláshelyek létesítésére
5) Javaslat egyetemi docensi kinevezésekre
6) Javaslat az „Építészmérnöki Kar meghívott oktatója” cím adományozására
7) Tájékoztató az Alkotóhét és az Építésznapok előkészítéséről
8) Javaslat a következő tanév nappali és kiegészítő-levelező képzés költségtérítési összegeire
9) Beszámoló a Kar előző évi gazdálkodásról és a Kar ezévi költségvetésének elfogadása
10) Egyebek
11) Rados Jenő emlékérem átadása

2014. május 6. (kedd)

1) A kari költségvetés elfogadása

2014. május 28. (szerda)
1) Bejelentések
2) Napirend elfogadása
3) Felterjesztés Kossuth-díjra
4) Felterjesztés Széchenyi-díjra
5) Javaslat Állami kitüntetésekre (Magyar Köztársasági Érdemrend, és Érdemkereszt)
6) Jubileumi diplomák adományozása az Építészmérnöki Karon
7) Tájékoztató a 2013/14. tanévről, a következő előkészítéséről
8) Tájékoztató a 2014. évi felvételi alakulásáról
9) Egyebek

Ünnepi 2014. június 4. (szerda)
1) „Címzetes egyetemi docensi címek” átadása
2) „Címzetes egyetemi tanár” címek átadása
3) Az „Építészmérnöki Kar meghívott oktatója” cím átadása
4) Az „év oktatója, előadója, gyakorlatvezetője és korrektora” címek átadása (HK)
5) Mesteroktatói oklevél átadása
6) Szentkirályi díj átadása

 

Aktuális

Specializációs Projekttárgy - Kiállítás Vác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja a kedves érdeklődöket a BME Urbanisztika Tanszék és a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre 📅 2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.//SPECIALIZÁCIÓS PROJEKTTÁRGY / KIÁLLÍTÁSVác Város Önkormányzat tisztelettel meghívja Önta Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszékeés a város közös kiállításának megnyitójára és az azt követő szakmai beszélgetésre, melyre2024. február 6-án, 17 órai kezdettel kerül sor.A kiállítást megnyitja: Matkovich Ilona polgármester.A kiállítás a 2023. évi specializációs projekttárgy hallgatói munkáit mutatja be, melynek témája:VÁC – VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA PARTJÁNA szakmai beszélgetés előadói:Szabó Árpád DLA, tanszékvezető, egyetemi docensTaskovics Andrea főépítészmoderátor: Szabó László építész, a PMÉK helyi csoport képviseletébenHelyszín: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63.urb.bme.hu/specializacios-projekttargy-kiallitas-vac/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Az Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. tanszékek: Exploratív - BME, Közép.BME, Lako BME, BME Urbanisztika Tanszéktantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf AndrásAz Építészet Alapjai 2024 tavaszi kiírás a tankörökkel elérhető a tantárgy blogján. Az Építészet Alapjai tantárgy az építészeti tervezés-oktatás előkészítő, alapszakaszába tartozik, az első év második félévében. A tantárgy hetente egy alkalommal, 6 óra terjedelemben, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában történik. A félév tematikája a Térkompozíció tantárgyon elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll, ezzel felkészítve a hallgatókat a Lakóépülettervezés 2. és a további tervezési stúdiumokra. -Ebben a félévben új elemként jelenik meg a konkrét tervezési helyszín, a Gellérthegy, és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit, egy építészeti tervdokumentáció elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek. Hallgatók így egy olyan tervezésmódszertani alapot kapnak, melyre a további tervezési stúdiumukat építhetik. -info >>> link in bio @lako.bme-tanszékek: @explorativ_bme @kozep.bme @lako.bme @urb.bme -tantárgyfelelős: Weiszkopf András @studioweiszkopf kép: Weiszkopf András-@bme.epitesz ... See MoreSee Less
View on Facebook

Támogatás

Támogassa a műegyetemi építészképzést a kari alapítványon keresztül.