BME Építőművészeti Doktori Iskola – Felvételi hirdetmény

A BME Építőművészeti Doktori Iskola felvételt hirdet a 2022/2023 tanév DLA-képzésére. A jelentkezés és felvétel követelményeit a BME DHSZ valamint az Építőművészeti Doktori Iskola (továbbiakban ÉDI) Működési Szabályzata  tartalmazza. A dokumentumok és a jelentkezéshez szükséges adatlapok elérhetők az ÉDI honlapján.

A képzés célja 

A BME Építőművészeti Doktori Iskolájának képzési célja az építészetről való átfogó és rendszerezett gondolkodás és a résztvevők személyes kreatív képességének fejlesztése, különös figyelemmel az új típusú környezeti kihívásokra, az építészet közösségi aspektusainak erősödő jellegére. Szűkebb értelmezésben az ÉDI képzési célja kettős: egyrészt hivatásukat a legmagasabb szinten művelő építészek képzése, másrészt az építészképzés oktató-utánpótlásának biztosítása. Az iskola művészeti jellegéből adódóan elsősorban alkotói habitusú építészek jelentkezését várjuk. 

A képzésben való részvétel formái

A doktori képzésbe kétféle módon lehet bekapcsolódni: a négyéves szervezett képzésre, vagy egyéni felkészülőként a komplex vizsgára való jelentkezéssel. Az egyéni felkészülést azoknak ajánljuk, akik már jelentős és publikált alkotói teljesítménnyel rendelkeznek. 

A képzésre való jelentkezés 

Benyújtandó dokumentumok a négyéves képzésre jelentkezők esetén
_ szakirányú, legalább jó minősítésű, mesterszintű egyetemi oklevél
_legalább két év igazolt tervezőirodai gyakorlat
_B2 szintű komplex államilag elismert angol nyelvvizsga
_ jelentkezési lap kitöltése ÉDI_M01 melléklet szerint
_portfólió benyújtása a meghatározott tartalommal ÉDI_M02 melléklet szerint
_kiállítási tabló benyújtása ÉDI_M03 melléklet szerint

Benyújtandó dokumentumok egyéni felkészülők esetén
_szakirányú, mesterszintű egyetemi oklevél
_legalább öt év igazolt tervezőirodai gyakorlat 
_B2 szintű komplex államilag elismert angol nyelvvizsga
_ jelentkezési lap kitöltése ÉDI_M01 melléklet szerint
_portfólió benyújtása a meghatározott tartalommal ÉDI_M02 melléklet szerint
_egyéni munkaterv ÉDI_K04 melléklet szerint

A felvételi eljárás tervezett határidői és menete négyéves képzésre jelentkezőknél

Hirdetmény megjelenése: 2022. május 9. hétfő
Jelentkezési határidő:  2022. június 17. péntek
A jelentkezési anyagot e-mailben kérjük elküldeni az ÉDI titkárának.
Felvételi vizsga időpontja: 2022. június 28. kedd 14:00 órától
Felvételi vizsga helye: BME K.210.
Értesítés a felvételi eljárás eredményéről:
A Felvételi Bizottság értékelését követően a DIT ajánlást fogalmaz meg a Dékán számára. A felvételről végső döntést a Dékán hoz, erről írásbeli értesítést ő küld legkésőbb 2022. július 22-ig.  

Felvételi Bizottság
Elnök:   
Balázs Mihály DLA egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője 
Tagok:  
Molnár Csaba DLA egyetemi docens, tanszékvezető / Rajzi és Formaismereti Tanszék 
Nagy Márton DLA egyetemi docens, tanszékvezető / Lakóépülettervezési Tanszék 
Szabó Árpád DLA egyetemi docens, tanszékvezető / Urbanisztika Tanszék 
Szabó Levente DLA egyetemi tanár, tanszékvezető / Középülettervezési Tanszék
Vasáros Zsolt DLA egyetemi tanár, tanszékvezető / Exploratív Építészeti Tanszék
Dr. Bun Zoltán, a Kutatásmódszertan tárgy felelőse 
Meghívottként, tanácskozási joggal: témavezetők

A felvételi eljárás tervezett határidői és menete egyéni felkészülőknél

Jelentkezési határidő:  2022. június 17. péntek
A jelentkezési anyagot e-mailben kérjük elküldeni az ÉDI titkárának.
Felvételi komplex vizsga keretében, időpontja: 2022. június 27. hétfő 14:00 órától
Felvételi vizsga helye: BME K.210.
Értesítés a felvételi eljárás eredményéről:
A Felvételi Bizottság értékelését követően a DIT ajánlást fogalmaz meg a Dékán számára. A felvételről végső döntést a Dékán hoz, erről írásbeli értesítést ő küld legkésőbb 2022. július 22-ig.  

Komplex vizsga bizottság, egyben Felvételi Bizottság
Elnök
:   Balázs Mihály DLA egyetemi tanár 
Tagok:  Somogyi Krisztina PhD. egyetemi docens, tantárgyfelelős, Bun Zoltán PhD, tantárgyfelelős

Akkreditált témavezetők

Témavezető lehet a BME főállású dolgozója vagy Professor Emeritusa, aki megfelel az ÉDI Működési Szabályzat  2.7. pontban meghatározott követelményeknek. Ugyanezen feltételek mellett témavezető lehet a BME-vel doktori képzésre együttműködési megállapodást kötött két intézmény, a Debreceni Egyetem Építészmérnöki Tanszék és a Győri Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék főállású oktatója is. 

Egy témavezetőnél legfeljebb négy doktorandusz lehet. A fogadókészséget a jelentkezőnek előzetesen egyeztetni szükséges a választani kívánt témavezetővel illetve az érintett tanszék vezetőjével.  

Egyéb általános információk

A benyújtandó dokumentumok sablonjait az ÉDI titkárától e-mailben lehet kérni vagy az ÉDI honlapjáról letölthetők.

A felvételi eljárás díja: 8500 Ft, amit a jelentkezési határidőig, a BME 10032000-01425279-00000000 számú számlájára kérünk átutalni, a közleményekbe azt írva, hogy: 380000-ÉPK DLA-felv., és a jelentkező neve . Az utalást lehetőleg még aznap kérjük igazolni, az ÉDI titkárának küldött e-mailben, a számlázási név és cím megadásával.

Az iskola állami ösztöndíjas és önköltséges státuszba is vesz fel hallgatókat. Az önköltség tandíjfizetési kötelezettséget jelent, amit a hallgató helyett szponzor is megtéríthet. Egyéni felkészülők esetében a részvétel önköltséges. 

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

Az ÉDI vezetője: Balázs Mihály DLA, egyetemi tanár, balazs.mihaly@epk.bme.hu
Az ÉDI titkára: Karner Anikó, karner.aniko@epk.bme.hu

Honlap, melyről a hivatkozott információk és az elérhetőségek letölthetők  : 
http://dla.bme.hu/
A felvételi tájékoztató letölthető  innen.

Budapest, 2022. május 2. 

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Aktuális

BME Építészmérnöki Kar
BME Építészmérnöki Kar1 day ago
⚡️Urbanista Továbbképzés⚡️
BME Építészmérnöki Kar
BME Építészmérnöki Kar
BME Építészmérnöki Kar2 days ago
❗️Inspireli – Port Of Beirut Competition❗️

📍Leadási határidő: 2022 július 14.📍

Az Inspireli Awards a bejrúti önkormányzattal együttműködve az INSPIRELI – PORT OF BEIRUT COMPETITION című nemzetközi hallgatói verseny elsődleges célja, hogy humanitárius segítséget nyújtson Bejrútnak a 2020 augusztusában bekövetkezett robbanás miatt, amely a város kikötőjének elpusztítását eredményezte.

https://www.inspireli.com/en/awards/photogallery
We are pleased to announce the launch of the newly formed International Architecture Student Committee here at the Architecture faculty of the Budapest University of Technology and Economics.
https://t.co/MAIYRhWnjV
Find us here: https://t.co/UvSFnXF1Ni https://t.co/UscJtI71pl
ArchBme photo
We are happily announce that a team of our doctoral students win 4th place and get into the second round at Grössling City Bath international competition!
Congratulations! https://t.co/MsInVDm5kt
ArchBme photo
Proudly announce, our LAKO2 maquette exhibition has been selected as an official program of Budapest Design Week 2020. Opens on weekdays 08-22 Oct. https://t.co/WD0tGe5UXS ArchBme photo

Támogatás

Támogassa a műegyetemi építészképzést a kari alapítványon keresztül.